אספקה ותחזוקת דחסנים עבור שירות בתי הסוהר
מכרזים משרדיים
1

אספקה ותחזוקת דחסנים עבור שירות בתי הסוהר

מספר המכרז:
48/2018
מפרסם:
המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
מספר הפרסום במנו"ף:
626740
תאריך פרסום:
17/12/2018
סטטוס:
הסתיים
תאריך עדכון אחרון:
12/02/2019
נושא/ים:
איסוף והשלכת פסולת
מועד אחרון להגשה:
12:00 11/02/2019
מסמכים נלווים
לצפייה במסמכים יש להתקין את תוכנת החתימה הדיגיטלית
תאריך עדכון מסמך: 06:41 04/02/2019
תאריך עדכון מסמך: 14:00 20/12/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:10 13/12/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:10 13/12/2018
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה