מכרז פומבי להפעלת אתרים מורשים לגריטת כלי רכב ישנים
מכרזים משרדיים
1

מכרז פומבי להפעלת אתרים מורשים לגריטת כלי רכב ישנים

מספר המכרז:
8/18
מפרסם:
המשרד להגנת הסביבה
מספר הפרסום במנו"ף:
613382
תאריך פרסום:
12/03/2018
סטטוס:
הסתיים
תאריך עדכון אחרון:
10/04/2018
נושא/ים:
שירותים לכלי רכב; ניהול סביבתי; שירותי איכות סביבה; ציוד ואביזרים לרכב; כלי רכב ממונעים
מועד אחרון להגשה:
13:00 09/04/2018
מסמכים נלווים
לצפייה במסמכים יש להתקין את תוכנת החתימה הדיגיטלית
תאריך עדכון מסמך: 13:14 12/03/2018
תאריך עדכון מסמך: 13:14 12/03/2018
תאריך עדכון מסמך: 13:14 12/03/2018
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה