מכרז דחסנית אשפה
מכרזים משרדיים
1

מכרז דחסנית אשפה

מספר המכרז:
10/2018
מפרסם:
משרד החוץ
מספר הפרסום במנו"ף:
612790
תאריך פרסום:
26/02/2018
סטטוס:
הסתיים
תאריך עדכון אחרון:
12/04/2018
נושא/ים:
איסוף והשלכת פסולת
מועד אחרון להגשה:
12:00 11/04/2018
מסמכים נלווים
לצפייה במסמכים יש להתקין את תוכנת החתימה הדיגיטלית
תאריך עדכון מסמך: 11:42 26/02/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:42 26/02/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:42 26/02/2018
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה