מכרז פומבי מס' 6/18 לרכישת שירותים להכנת תוכניות סטטוטוריות להקמת מתקנים לטיפול ומיון בפסולת עירונית, עבור המשרד להגנת הסביבה
מכרזים משרדיים
1

מכרז פומבי מס' 6/18 לרכישת שירותים להכנת תוכניות סטטוטוריות להקמת מתקנים לטיפול ומיון בפסולת עירונית, עבור המשרד להגנת הסביבה

מספר המכרז:
6/18
מפרסם:
המשרד להגנת הסביבה
מספר הפרסום במנו"ף:
612657
תאריך פרסום:
22/02/2018
סטטוס:
הסתיים
תאריך עדכון אחרון:
17/04/2018
נושא/ים:
שירותי איכות סביבה; ניהול סביבתי
מועד אחרון להגשה:
13:00 16/04/2018
מסמכים נלווים
לצפייה במסמכים יש להתקין את תוכנת החתימה הדיגיטלית
תאריך עדכון מסמך: 12:11 12/04/2018
תאריך עדכון מסמך: 12:11 12/04/2018
תאריך עדכון מסמך: 12:11 12/04/2018
תאריך עדכון מסמך: 12:24 22/02/2018
תאריך עדכון מסמך: 12:24 22/02/2018
תאריך עדכון מסמך: 12:24 22/02/2018
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה