חיפוש מכרזים משרדיים

חיפוש מכרזים משרדיים

בדף זה ניתן לצפות במכרזים המתפרסמים על ידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך. כמו כן, ניתן לחפש מכרזים ע"פ קריטריונים שונים, וכן לצפות במכרזים שהסתיימו או בוטלו.

  • לצרכי נוחות המשתמשים, המסמכים המוצגים באתר חולצו באופן אוטומטי מתוך מסמכים חתומים דיגיטלית שהועברו מהמשרדים. יודגש כי המסמכים המחייבים הם המסמכים החתומים השמורים במערכת הפנימית.
  • החל מיום 25.10.2017 מפורסמים פרוטוקולים של וועדת הפטור המרכזית בצורה נגישה לבעלי מוגבלויות. למען הסר ספק, יובהר כי הנוסח המחייב של פרוטוקול ועדת הפטור הינו הנוסח החתום כפי שהוא מופיע סרוק באתר.

    • לתמיכה ועזרה בהתקנת תוכנת החתימה הדיגיטלית יש להתקשר לטלפון 02-6664646.


טקסט חופשי:  
מספר המכרז:  
מספר הפרסום במנו"ף:  
מפרסם:
נושא/ים:
סטטוס: חדש עודכן בוטל הסתיים
תאריך פרסום:
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 1-6 מתוך 6 רשומות
מספר המכרזשם המכרזמפרסםתאריך פרסוםתאריך אחרון להגשה סטטוסלתשלום
5/18הפעלת פרויקט סימביוזה תעשייתיתמשרד הכלכלה26/02/201814/05/2018עודכן 
13/18מכירת עד 700 טון שמן סויה גולמי ממשלתימשרד הכלכלה23/04/201812/06/2018חדש 
8/18שירותי בדיקות וליווי מקצועיים בתחום השיווק הבינלאומימשרד הכלכלה15/03/201817/05/2018עודכן 
10/18אחסון ורענון עד 500 טון שמן קנולהמשרד הכלכלה26/03/201822/05/2018עודכן 
1001/18תכנית לפרט ולמעסיק לעידוד תעסוקתי של אנשים עם מוגבלותמשרד הכלכלה12/04/201810/06/2018עודכן 
9/18שירותי יעוץ בכתיבת מכרזים וליווי ההליך המכרזי במשרד הכלכלה והתעשייהמשרד הכלכלה22/03/201817/05/2018חדש