חיפוש מכרזים משרדיים

חיפוש מכרזים משרדיים

בדף זה ניתן לצפות במכרזים המתפרסמים על ידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך. כמו כן, ניתן לחפש מכרזים ע"פ קריטריונים שונים, וכן לצפות במכרזים שהסתיימו או בוטלו.

  • לצרכי נוחות המשתמשים, המסמכים המוצגים באתר חולצו באופן אוטומטי מתוך מסמכים חתומים דיגיטלית שהועברו מהמשרדים. יודגש כי המסמכים המחייבים הם המסמכים החתומים השמורים במערכת הפנימית.
  • החל מיום 25.10.2017 מפורסמים פרוטוקולים של וועדת הפטור המרכזית בצורה נגישה לבעלי מוגבלויות. למען הסר ספק, יובהר כי הנוסח המחייב של פרוטוקול ועדת הפטור הינו הנוסח החתום כפי שהוא מופיע סרוק באתר.

    • לתמיכה ועזרה בהתקנת תוכנת החתימה הדיגיטלית יש להתקשר לטלפון 02-6664646.


טקסט חופשי:  
מספר המכרז:  
מספר הפרסום במנו"ף:  
מפרסם:
נושא/ים:
סטטוס: חדש עודכן בוטל הסתיים
תאריך פרסום:
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 1-10 מתוך 100 רשומות
מספר המכרזשם המכרזמפרסםתאריך פרסוםתאריך אחרון להגשה סטטוסלתשלום
107/2018הפעלת תכניות חונכות אישית וקבוצתית לבני-נוער עוברי חוק ולבני-נוער במצבי סיכון ומצוקה, מכל המגזרים, בפריסה ארציתמשרד הרווחה25/01/201813/05/2018עודכן 
1/2018הקמה ישום פיתוח הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול תיקי פרויקטיםמשרד האוצר - שע"מ (שרות עיבודים ממוכן)18/01/201827/05/2018עודכן 
5/18הפעלת פרויקט סימביוזה תעשייתיתמשרד הכלכלה26/02/201814/05/2018עודכן 
10/18מכרז פומבי לבחירת ספק לבדיקת תסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתיים בתחום איכות האוויר ומפגעי ריחהמשרד להגנת הסביבה22/03/201807/05/2018עודכן 
2/18בקרת חניון מבנה מרפאת לודמשרד הבריאות - המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב-נס ציונה08/04/201830/04/2018עודכן 
4/3.2018רשימה של רואי חשבון לביצוע ביקורות עבור משרד החינוךמשרד החינוך01/03/201814/05/2018עודכן 
2018/016מתן שירותי יעוץ בתחום סייבר למשרד התקשורתמשרד התקשורת25/04/201830/05/2018חדש 
1-2018פנייה מוקדמת לקבלת מידע לצורך מכרז מרכזי לרכש שירותי דיגיטלמשרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי25/04/201827/05/2018חדש 
2/2018לתכנון, אספקה, התקנה, שרות ותחזוקה למערכת ניטור טמפרטורה במקררים ובחדרי תרופותמשרד הבריאות - המרכז לבריאות הנפש ש.מנשה26/04/201828/05/2018חדש 
04/2018הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניו מדיה ודיגיטל ליישום מדיניותה ויעדיה של יחידת דוברות וההסברה במשרד האוצרמשרד האוצר26/04/201824/05/2018חדש