מכרז פומבי לבחירת גורם מפעיל למערך הפצת השידורים בטכנולוגיה ספרתית
מכרזים משרדיים
1

מכרז פומבי לבחירת גורם מפעיל למערך הפצת השידורים בטכנולוגיה ספרתית

מספר המכרז:
3/18
מפרסם:
משרד האוצר - החשב הכללי
מספר הפרסום במנו"ף:
614124
תאריך פרסום:
26/03/2018
סטטוס:
הסתיים
תאריך עדכון אחרון:
02/12/2018
נושא/ים:
מכשירי תקשורת ואביזרים; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור
מועד אחרון להגשה:
14:00 29/11/2018
מסמכים נלווים
לצפייה במסמכים יש להתקין את תוכנת החתימה הדיגיטלית
תאריך עדכון מסמך: 10:05 12/08/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:14 23/07/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:12 23/07/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:12 23/07/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:12 23/07/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:12 23/07/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:12 23/07/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:10 23/07/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:10 23/07/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:10 23/07/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:10 23/07/2018
תאריך עדכון מסמך: 11:10 23/07/2018
תאריך עדכון מסמך: 13:02 26/03/2018
תאריך עדכון מסמך: 13:00 26/03/2018
תאריך עדכון מסמך: 13:00 26/03/2018
תאריך עדכון מסמך: 10:16 26/03/2018
תאריך עדכון מסמך: 10:14 26/03/2018
תאריך עדכון מסמך: 10:14 26/03/2018
תאריך עדכון מסמך: 10:14 26/03/2018
תאריך עדכון מסמך: 09:46 26/03/2018
תאריך עדכון מסמך: 09:46 26/03/2018
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה