פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה
הודעות פטור
2

פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד טרום החלטת וועדה

מספר הפרסום במנו"ף:
613684
מפרסם:
רשות מקרקעי ישראל
סטטוס החלטה:
טרום החלטת ועדה
תאריך עדכון אחרון:
15/03/2018
נושא/ים:
שירותי איכות סביבה
פרטי התקשרות
מהות ההתקשרות:
התקשרות עם מטמנות לצורך הטמנה של פסולת מהריסת מבנים ופינוי שטחים וכן במקרים של ניקיון מגרשים ושטחים בכל הארץ , באתרים להם יש היתר מהמשרד להגנת איכות הסביבה .
היקף כספי:
0
חושב לפי מטבע:
שקל
תחילת תקופת התקשרות:
01/03/2018
תום תקופת ההתקשרות:
31/12/2018
מתן הפטור מסתמך על תקנה:
התקשרות עם ספק יחיד
מספר ספק:
0
שם ספק:
פירוט בהתאם לטבלה המצ"ב
מסמכים נלווים
לצפייה במסמכים יש להתקין את תוכנת החתימה הדיגיטלית
תאריך עדכון מסמך: 13:57 15/03/2018
איש קשר: איציק בן הרוש
תאריך אחרון להגשת השגות: 12/04/2018
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה