מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
לאספקה התקנה הקמה יישום ליווי הטמעה ותחזוקת מערכת לטיפול בתלונות ציבור עבור משרד התחבורה תוכנות; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור; יחידות אחסון נתונים; מחשבים; שרתים; מכשירי תקשורת ואביזרים; ציוד נלווה למחשוב; מסכי מחשב; מדפסות; ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice; מחשוב ותקשורתמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים31/08/2014
רענון ואיחסון עד 100 טון תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) ממשלתי מזון ,משקאות ומוצרי טבקמשרד הכלכלה31/08/2014
מכרז לארגון והפקת אירוע תרבות יהודית שירותי הפקת אירועים; שירותי יעוץ לניהולמשרד המדע התרבות והספורט31/08/2014
מכרז מס' 407/2014, לרכישת חבילות גלישה על גבי רשת האינטרנט ציוד נלווה למחשוב; מסכי מחשב; מדפסות; ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice; תוכנות; מחשוב ותקשורת; מחשבים; יחידות אחסון נתונים; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור; מכשירי תקשורת ואביזרים; שרתיםרשות מקרקעי ישראל09/09/2014
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 27-2007: רכישה ותחזוקה של שעוני נוכחותמחשוב ותקשורתמכרז14/05/2024
מכרז 24-2009: ריהוט משרדיציוד משרדי ואביזריםמכרז  
מכרז 24-2014: אספקת ריהוט משרדיריהוט וציוד לריהוטמכרז  
מכרז 2-2010: הספקת שירותי תקשורת פנים ארצית נייחת למשרדי הממשלהשירותי תקשורת; מחשוב ותקשורתמכרז31/03/2015