מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
הליך פומבי מספר 79.14 - הזמנה להציע הצעות להיכלל ברשימת עורכי דין זוכים וברשימת עורכי דין כשירים לשם מתן שירותים משפטיים למשרד המשפטים – פרקליטות המדינה שירותי יעוץ לניהול; שירותי ניהול, יעוץ ומנהל; שירותי כוח אדם; שירותי ניהול נכסים; שירותי יעוץ משפטימשרד המשפטים01/04/2015
רכישה, ריענון ואחסון שמן קנולה ממשלתי מזון ,משקאות ומוצרי טבקמשרד הכלכלה01/04/2015
ריענון ואחסון עד 7,027 טון אורז מעובד לבן ממשלתי מזון ,משקאות ומוצרי טבקמשרד הכלכלה01/04/2015
מכרז רכישה ואספקת מזגנים מס' 2/15 משאבות ומדחסים; סינון וטיהור; חימום, קירור והזרמת אויר; נוזלים והפצת גז; מיזוג אוויר; צנרת צינורות ואביזריםמשרד הבריאות - המרכז הרפואי גריאטרי נתניה01/04/2015
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 21-2014: ארגון וביצוע ימי עיון, פעילויות הדרכה, כנסים ואירועיםשירותי מלון וכנסים; שירותי הפקת אירועיםמכרז29/07/2016
מכרז 13-2008: רכישת שירותי הדרכה, רווחה וגיבוש חברתישירותי חינוך והכשרה; שירותי הפקת אירועיםמכרז30/06/2014
מכרז 2-2015: אספקת מערכות מיגון , שירותי מוקד ומתח נמוךציוד בטחון ובטיחותמכרז  
מכרז 16-2014: רכב מקבוצת רישוי 2כלי רכב פרטיים, מסחריים, צבאיים ואביזריהםמכרז