מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
מכירת ספינה מסוג "הרקולס" מכירת מבנה מסחריהמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל17/03/2015
אספקת ערכת פנסים מהבהבים למחסום ציוד בטחון ובטיחותהמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל03/03/2015
רכישת רישיונות ,אספקה, התקנה והטמעה של מערכת Webint תוכנותמשרד האוצר - שע"מ (שרות עיבודים ממוכן)19/03/2015
מתן שירותי ייעוץ כלכלי, ארגוני וניתוח אסטרטגי שירותי יעוץ לניהולמשרד הכלכלה12/03/2015
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 1-2010: אספקת שירותי סלולאר למשרדי הממשלהשירותי תקשורתמכרז10/02/2016
הסכם מחירים מרביים: חניית רכבי מדינה צמודיםשירותי חניההסכם מסגרת17/11/2015
מכרז 29-2010: אספקת נייר בעל ביצועים סביבתיים משופריםמוצרי וחומרי ניירמכרז01/04/2015
מכרז 2-2012: אספקת צרכי משרד עבור משרדי הממשלהמוצרי וחומרי נייר; ציוד משרדי ואביזריםמכרז01/02/2015