מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
תכנון וביצוע חדרי שנאיםבפסגת זאב מתחם 13/1 ירושלים שירותי הנדסה מיקצועיםמשרד הבינוי והשיכון23/11/2014
ביצוע הצללה בגן הזיכרון במינהל המחקר החקלאי שירותי בנייה ואחזקת מבניםמשרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני17/11/2014
אספקת שירותי גינון ותחזוקת גינות באילת שירותי גינוןמשרד המשפטים - הנהלת בתי המשפט17/11/2014
אספקת שני תאי גידול מבוקרים זהים עבור המכון להגנת הצומח ועבור מרכז מחקר צפון נווה יער במינהל המחקר החקלאי ציוד מעבדה, מדידה ואביזרים נלוויםמשרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני18/11/2014
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 20-2012: ציוד צילום ומולטימדיהציוד תקשורת ומולטימדיהמכרז16/06/2016
הסכם מחירים מרביים: חניית רכבי מדינה צמודיםשירותי חניההסכם מסגרת  
מכרז 4-2013: רכישת רכב היברידי: מנוע משולב בנזין וחשמלכלי רכב ממונעיםמכרז  
מכרז 3-2011: כלי רכב למשפחות ברוכות ילדים 7-8 נוסעיםכלי רכב ממונעיםמכרז