מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
הפעלת תוכנית חינוכית לקליטה והשתלבות של תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך שירותי חינוך והכשרהמשרד החינוך02/06/2014
מכרז פומבי מס' 3/14 להקמת מערך לאומי למעקב וניהול פליטות גזי חממה שירותי איכות סביבה; ניהול סביבתי; שירותי יעוץ לניהולהמשרד להגנת הסביבה23/04/2014
להפעלת מסגרת מגורים לאנשים הלוקים בתחלואה כפולה שירותי בריאות; שירותי טיפול בריאותי; שירותי תקשורת; שירותים צבוריים (חשמל,גז,מים); שירותים למגזר הצבורי; שירותי ניהול נכסים; שירותי יעוץ משפטי; שירותי כוח אדם; שירותי יעוץ לניהול; שירותי ניהול, יעוץ ומנהל; שירותי קהילה; יחסים בינלאומיים; שירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחים; שירותי כביסה וגיהוץ; הופעה אישית; שירותים אישיים ומקומיים; כיתות הדרכה; שרותי חינוך מיוחדים; שירותי חינוך והכשרה; שירותי מזון בריאותי; שירותי רופאים מומחיםמשרד הבריאות11/05/2014
תחזוקה ותיקון תקלות של מערכות מים וביוב לכל יחידות שב"ס תחזוקה ותיקון תקלות של מערכות מים וביוב לכל יחידות שב"ס תחזוקה ותיקון תקלות של מערכות מים וביוב לכל יחידות שב"ס ניהול סביבתי; שירותי איכות סביבה; ציוד ומכונות לשינוע ואחסון של חומרים; מכונות וציוד נלווה לחקלאות,ייעור ודייג; מערכות ועזרים לייצור והפצת כח; שירותי בנייה ואחזקת מבניםהמשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר19/05/2014
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
הסכם מחירים מרביים: שירותי PTT עם חברת הוט מוביילמחשוב ותקשורת; שירותי תקשורתהסכם מסגרת31/03/2017
מכרז 27-2014: אספקה ותחזוקה של שעוני נוכחות עבור משרדי הממשלהמכשירי תקשורת ואביזרים; מחשבים; ציוד נלווה למחשוב; תוכנותמכרז  
מכרז 2-2014: אספקת שרתים ומערכות אחסון נתונים למשרדי הממשלהשרתים; יחידות אחסון נתוניםמכרז  
מכרז 1-2014: אספקת מחשבים עבור משרדי הממשלהמחשביםמכרז