מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
להקמה ניהול והפעלה של מרכז מענה טלפוני ממוכן ומאוייש עבור משתמשי התחבורה הציבורית מחשבים; יחידות אחסון נתונים; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור; מכשירי תקשורת ואביזרים; מחשוב ותקשורת; תוכנות; ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice; מדפסות; מסכי מחשב; ציוד נלווה למחשוב; שרתיםמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים14/12/2014
קול קורא לביצוע מחקר הערכה של שיטת הניקוד והצעות לשיפורה טכנולוגיית הייצור; שירותי הנדסה מיקצועים; שירותי מיחשוב; שירותי מחקר, הנדסה וטכנולוגיהמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים16/11/2014
שירותים לביצוע מבחנים ממוחשבים שירותי מיחשובמשרד החינוך29/09/2014
ביצוע צילומי אויר של שטחי יהודה ושומרון שירותי הפקת וידאו; ציוד מעבדה, מדידה ואביזרים נלוויםמתאם פעולות הממשלה בשטחים - מינהל אזרחי איו"ש29/09/2014
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 18-2005: רשת תקשורת ממשלתיתמכשירי תקשורת ואביזרים; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור; שירותי תקשורתמכרז20/11/2014
מכרז 22-2011: אבטחת שרים ובתי שריםשירותי ביטחון לאומי וסדר ציבורי; שירותי שמירה ואבטחהמכרז30/06/2014
מכרז 25-2007: רכישת שרותי טיפול בפסולת נייר מסווגת, רגילה, איסוף קרטונים ומדיה מגנטיתמוצרי וחומרי נייר; איסוף והשלכת פסולתמכרז09/03/2016
מכרז 31-2011: אספקת שירותי גניזה למשרדי הממשלהשירותי אחסון וגניזהמכרז31/07/2015