מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
מכירה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניתוח טקסטואלי של מסמכים וסיווגם לעצי ידע מחשוב ותקשורת; שרתים; תוכנות; ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice; מדפסות; מסכי מחשב; ציוד נלווה למחשוב; מחשבים; יחידות אחסון נתונים; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור; מכשירי תקשורת ואביזריםמשרד המשפטים04/08/2014
לאספקה התקנה הקמה יישום ליווי הטמעה ותחזוקת מערכת לטיפול בתלונות ציבור עבור משרד התחבורה מדפסות; תוכנות; מחשבים; שרתים; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור; ציוד נלווה למחשוב; ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice; מחשוב ותקשורת; מכשירי תקשורת ואביזרים; יחידות אחסון נתונים; מסכי מחשבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים17/08/2014
מכרז פומבי מספר 15/14 לבניית מסד נתונים כלכליים סביבתיים שירותי יעוץ לניהול; שירותי איכות סביבההמשרד להגנת הסביבה27/08/2014
הכשרות נהיגה ורכיבה מתקדמת לרכב דו גלגלי ורכב 4 גלגלי כיתות הדרכההמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל29/07/2014
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 28-2014: ארגון וביצוע של תהליכי שיתוף בעבודת הממשלהשירותי ניהול, יעוץ ומנהלמכרז  
מכרז 23-2014: הקמה ותפעול של מרכז שירות לפרויקט הגיוס של נש"משירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחיםמכרז  
מכרז 22-2014: מתן שירותי יעוץ לעדכון ויישום שיטות שכר עידוד, תגמול ותמרוץשירותי יעוץ לניהולמכרז  
מכרז 21-2014: ארגון וביצוע ימי עיון, פעילויות הדרכה, כנסים ואירועיםשירותי מלון וכנסים; שירותי הפקת אירועיםמכרז16/07/2015