מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
אספקת ציוד כיבוי למנהרות עבור רשות כב"ה כלי עבודה ומכונותהמשרד לביטחון פנים14/04/2014
מתן שירותי חכירת ותחזוקת כלי טיס עבור משטרת ישראל שירותי תעשיה ומפעלי יצור; כלי רכב פרטיים, מסחריים, צבאיים ואביזריהם; ציוד ואביזרי רכב; שירותי תחבורה; כלי רכב ממונעיםהמשרד לביטחון פנים13/04/2014
אספקת שוברי שי ליום הולדתם של עובדי רשות המסים בישראל-אגף המכס ומע"מ ביגוד; הנעלה; ציוד פנאי וספורט; אביזרים אישיים ומוצרי טיפוח; ביגוד וציוד אישימשרד האוצר - אגף המכס ומע"מ13/04/2014
RFI בנושא בדיקת עומסים מחשוב ותקשורת; שרתים; תוכנות; ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice; מדפסות; מסכי מחשב; ציוד נלווה למחשוב; מחשבים; יחידות אחסון נתונים; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור; מכשירי תקשורת ואביזריםמשרד האוצר - מרכבה וממשל זמין15/05/2014
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 27-2014: אספקה ותחזוקה של שעוני נוכחות עבור משרדי הממשלהמכשירי תקשורת ואביזרים; מחשבים; ציוד נלווה למחשוב; תוכנותמכרז  
מכרז 2-2014: אספקת שרתים ומערכות אחסון נתונים למשרדי הממשלהשרתים; יחידות אחסון נתוניםמכרז  
מכרז 1-2014: אספקת מחשבים עבור משרדי הממשלהמחשביםמכרז  
מכרז 31-2011: אספקת שירותי גניזה למשרדי הממשלהשירותי אחסון וגניזהמכרז31/07/2016