מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
מתן שירותי השמה וטיפול בילדים ובוגרים במשפחות אומנה וילדים במשפחות קלט חירום שירותי רווחה, נסיעותמשרד הרווחה18/12/2014
ארגון שירותי הטסה ושירותי קרקע בפולין עבור משלחות תלמידים ונוער שירותי חינוך והכשרהמשרד החינוך22/12/2014
אספקת ריהוט משרדי ריהוט לאירוח; ריהוט מוסדי ותעשייתי; ריהוט וציוד לריהוטמשרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי15/02/2015
אספקת מערכת מד התקרבות נייד מערכות ומכלולים לכלי שיטמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים - נמל חדרה25/12/2014
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 4-2002: אספקת שירותי כוח אדם בתחומי המחשוב בשיטת עלות בתוספת עמלהמחשוב ותקשורת; שירותי כוח אדםמכרז30/06/2015
הסכם מחירים מרביים: ענבל חברה לביטוח לצורך הפעלת סוכנות נסיעות ממשלתיתשירותי סוכני נסיעותהסכם מסגרת31/12/2015
מכרז 42-2008: שירותי ייעוץ להטמעת תרבות ותהליכי עבודה של תכנון, בקרה ומדידהשירותי יעוץ לניהולמכרז01/05/2015
מכרז 23-2014: הקמה ותפעול של מרכז שירות לפרויקט הגיוס של נש"משירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחיםמכרז