מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
מכרז פומבי מספר 15/14 לבניית מסד נתונים כלכליים סביבתיים שירותי יעוץ לניהול; שירותי איכות סביבההמשרד להגנת הסביבה27/08/2014
מכרז למערכת להפקת דוחות כספיים ציוד נלווה למחשוב; מסכי מחשב; מדפסות; ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice; תוכנות; שרתים; מחשוב ותקשורת; מכשירי תקשורת ואביזרים; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור; יחידות אחסון נתונים; מחשביםמשרד האוצר - מרכבה וממשל זמין27/08/2014
קבלת הצעות למתן שירותי ריענון ואחסון של 209 טון שמרים יבשים ממשלתי מזון ,משקאות ומוצרי טבקמשרד הכלכלה27/08/2014
רובה תואם/שוו"ע M-16 מתוצרת ישראל/או מיצרנים מחו"ל שלהם נציגים מורשים בישראל ציוד בטיחות ומיגוןהמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל27/08/2014
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 24-2009: ריהוט משרדיציוד משרדי ואביזריםמכרז  
מכרז 24-2014: אספקת ריהוט משרדיריהוט וציוד לריהוטמכרז  
מכרז 2-2010: הספקת שירותי תקשורת פנים ארצית נייחת למשרדי הממשלהשירותי תקשורת; מחשוב ותקשורתמכרז31/03/2015
מכרז 20-2012: ציוד צילום ומולטימדיהציוד תקשורת ומולטימדיהמכרז16/06/2016