מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
מכרז להקמת ותפעול קרן יוזמה חברתית שירותים פיננסייםמשרד האוצר - החשב הכללי15/02/2015
הקמת רשימת גופים למתן שירותי הדרכה לטיולים במערכת החינוך שירותי חינוך והכשרהמשרד החינוך15/12/2014
מכרז לקבלת שירותים בתחום שמירה ומעקב תכנוני על זכויות המדינה בנכסי נדל"ן שירותי ניהול נכסיםמשרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי24/11/2014
מתן שירותי ייעוץ בנושא ניהול ובקרה של תכנית פיתוח הכפר שירותי כוח אדם; שירותי יעוץ לניהול; שירותי ניהול נכסים; שירותי ניהול, יעוץ ומנהל; שירותי יעוץ משפטימשרד החקלאות ופיתוח הכפר23/11/2014
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 3-2009: התקנה תחזוקה ואינטגרציה של מערכות תקשורת נתוניםמכשירי תקשורת ואביזרים; שירותי מחשובמכרז17/11/2015
RFI מערכת/שירות לביצוע מכרז מקוון מתפתח דינמיתוכנותמכרז  
הסכם מחירים מרביים: יפעת - שירותי מידע תקשורתישירותי תקשורת; שירותי עריכה ועיצוב גרפיהסכם מסגרת22/05/2015
מכרז 7-2008: אספקת מערכות תקשורת נתוניםמחשוב ותקשורתמכרז13/11/2015