מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
אספקת אפוד מגן משולב לסייר ציוד בטחון ובטיחותהמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל10/02/2015
אספקת ערכת פנסים מהבהבים למחסום ציוד בטחון ובטיחותהמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל17/02/2015
הפעלת מוקד שירות לפניות אזרחים שירותים למגזר הצבורימשרד הכלכלה15/02/2015
הפעלת הוסטל שיקומי ארצי לטיפול בנפגעי התמכריות ודרי רחוב במחוז תל אביב והמרכז או מחוז ירושלים שירותי רווחה, נסיעותמשרד הרווחה12/02/2015
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 20-2012: ציוד צילום ומולטימדיהציוד תקשורת ומולטימדיהמכרז16/06/2016
מכרז 1-2001: הספקת שירותי טלפוניה לקריות הממשלה בירושלים, באר שבע, חיפה ורמלהמכשירי תקשורת ואביזרים; שירותי תקשורתמכרז31/12/2015
מכרז 1-2010: אספקת שירותי סלולאר למשרדי הממשלהשירותי תקשורתמכרז10/02/2016
הסכם מחירים מרביים: נבו - מאגרי מידע משפטיתוכנותהסכם מסגרת31/12/2014