מינהל הרכש - דף הבית

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
רכש והתקנת מזגנים מיזוג אווירהמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל27/05/2015
מכרז למתן שירותי רכישה של דירות נ"ר למלאי עבור משרד הבינוי מכירת קרקע / מבנה למגוריםמשרד הבינוי18/06/2015
אספקת נייר למתקנים , ואספקת קצף סבון למתקנים כלי ניקוי וחומרי ניקוימשרד הבריאות - המרכז הגריאטרי-שקומי פלימן20/05/2015
הצבה והפעלת מכונות לאביזרים סלולאריים אביזרים אישיים ומוצרי טיפוח; מכשירי תקשורת ואביזרים; מכונות משרדיות ואביזריהם; ציוד משרדימשרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב20/05/2015
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 3-2015: אספקת נייר להדפסה וצילום בעל תו ירוק או מיערות המנוהלים בצורה בת קיימאמוצרי וחומרי ניירמכרז  
מכרז 2-2013: אספקת מכונות להפקת מסמכים עבור משרדי הממשלהמדפסות; מכונות משרדיות ואביזריהן; ראשי דיו וטונריםמכרז31/07/2016
מכרז 25-2010: היערכות לרכישה והטמעת מערכת ניהול תוכן ארגוני ECM במסגרת פרויקט סע"רתוכנותמכרז07/11/2016
הסכם מחירים מירביים: שירותי סים DATAציוד תקשורת ומולטימדיה; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידורהסכם מסגרת31/03/2017