מינהל הרכש - דף הבית

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
תכנון וביצוע תהליכי שיתוף בעבודת משרדי הממשלה שירותי קהילה; שירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחים; שירותי יעוץ לניהולמשרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי03/03/2016
מכרז מסגרת לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערך טכנולוגי מתקדם עבור המשרד לביטחון הפנים ורשויות מקומיות רכיבים אלקטרוניים; שרתים; תוכנות; ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice; ציוד נלווה למחשוב; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור; מחשוב ותקשורתהמשרד לביטחון פנים08/02/2016
אספקת שירותי תחזוקה ותיקון ציוד למכשור דנטאלי במרפאות השיניים בשירות בתי הסוהר ציוד מעבדה, מדידה ואביזרים נלווים; ציוד רפואי כללי; ציוד וטרינרי; לבוש רפואי; מוצרים לטיפול והשגחה בחולים; ציוד לדיאליזה; עזרה ראשונה; מוצרים לבדיקות וניטור חולים; ציוד רפואי; שירותי אבחון, הדמיה ורפואה גרעינית; אבזרי תמיכה למוגבלים ; מוצרים במתן עירויים לעורקים וורידים; מזון רפ. אנטרלי; אבזרים אורטפדיים; מוצרי החייאה; ציוד כירורגי; ציוד הדרכה ולימוד רפואי; מוצרי חבישההמשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר08/02/2016
מסגרת למצלמות וידאו וסטילס שונות חומרים ורכיבים לתעשייההמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל09/02/2016
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 23-2015: תכנון וביצוע תהליכי שיתוף בעבודת משרדי הממשלהשירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחים; שירותי יעוץ לניהול; שירותי קהילהמכרז  
מכרז 2-2012: אספקת צרכי משרד עבור משרדי הממשלהמוצרי וחומרי נייר; ציוד משרדי ואביזריםמכרז01/02/2017
מכרז 5-2016: איסוף וגריסה של פסולת נייר, קרטונים, מדיה מגנטית ופסולת אלקטרוניתמוצרי וחומרי נייר; איסוף והשלכת פסולתמכרז  
מכרז 10-2016: מתן שירותי אבחון למועמדים למשרות בשירות המדינהשירותי יעוץ לניהול; שירותי כוח אדםמכרז