מינהל הרכש - דף הבית

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
לניהול והפעלה של פרויקט לקידום והפצה של תרבות בפריפריה שירותי יעוץ משפטי; שירותי כוח אדם; שירותי ניהול נכסים; שירותי יעוץ לניהול; שירותי ניהול, יעוץ ומנהלמשרד המדע התרבות והספורט25/04/2016
בית ספר ללמידה מתוקשבת מרחוק שירותי חינוך והכשרה; שרותי חינוך מיוחדים; כיתות הדרכהמשרד החוץ21/04/2016
אספקת שוברי מתנה לימי הולדת ולמתגייסים לשירות צבאי הנהלת בתי המשפט מזון ,משקאות ומוצרי טבקמשרד המשפטים - הנהלת בתי המשפט21/04/2016
אספקת שירותי תשתית לקישור לרשת האינטרנט מחשוב ותקשורתמשרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי16/06/2016
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 8-2016: אספקת שירותי תשתית לקישור לרשת האינטרנטמכשירי תקשורת ואביזריםמכרז  
מכרז 15-2016: אספקת שירותי הקמה ואינטגרציה של חדרים חכמיםמכשירי תקשורת ואביזרים; ציוד תקשורת ומולטימדיה; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידורמכרז  
מכרז 25-2007: רכישת שרותי טיפול בפסולת נייר מסווגת, רגילה, איסוף קרטונים ומדיה מגנטיתמוצרי וחומרי נייר; איסוף והשלכת פסולתמכרז09/11/2016
מכרז 6-2016: אספקת שירותי ניטור מידע ברשתמחשוב ותקשורת; שירותי תקשורתמכרז