מינהל הרכש - דף הבית

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
הפקה, כתיבה, עריכה ותחזוקה של תוכן מאגר מידע של משרד התיירות שירותי עריכה,כתיבה ,עיצוב ,גרפיקה ואומנות; שירותי עריכה ותרגוםמשרד התיירות24/05/2016
דיגום ותחזוקת מכת"ז ציוד ואביזרים לרכבהמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל07/06/2016
מתן שירותי ניטור, אחזור וניתוח מידע ברשת עבור משרדי הממשלה שירותי עריכה ותרגום; שירותי ניהול, יעוץ ומנהל; שירותי עריכה,כתיבה ,עיצוב ,גרפיקה ואומנות; שירותים הקשורים לטלוויזיהמשרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי07/06/2016
קבלת הצעות למתן שירותי ריענון ואחסון שמן קנולה ממשלתי מזון ,משקאות ומוצרי טבקמשרד הכלכלה19/06/2016
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 3-2016: אספקת דלקים, תחזוקת תחנות ושטיפת רכבים עבור משרדי הממשלה וגופים נלוויםדלקים ותוספי דלק, שמנים, חומרי סיכה וחומרים נגד חלודה (קורוזיה)מכרז  
מכרז 8-2016: אספקת שירותי תשתית לקישור לרשת האינטרנטמכשירי תקשורת ואביזריםמכרז  
מכרז 15-2016: אספקת שירותי הקמה ואינטגרציה של חדרים חכמיםמכשירי תקשורת ואביזרים; ציוד תקשורת ומולטימדיה; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידורמכרז  
מכרז 25-2007: רכישת שרותי טיפול בפסולת נייר מסווגת, רגילה, איסוף קרטונים ומדיה מגנטיתמוצרי וחומרי נייר; איסוף והשלכת פסולתמכרז09/11/2016