מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
שירותי אבטחה במעברי עוטף ירושלים שירותי שמירה ואבטחההמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל28/10/2014
אספקת שירותי שינוע , אחסנה, מכירה והשמדה של טובין שבתהליך אכיפת המכס ציוד ומכונות לשינוע ואחסון של חומריםמשרד האוצר - אגף המכס ומע"מ02/11/2014
הטמעה והנחייה בנושא החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים, במערכת החינוך כיתות הדרכה; שרותי חינוך מיוחדים; שירותי חינוך והכשרהמשרד החינוך23/09/2014
פינוי, הובלה והשמדת טובין ציוד ומכונות לשינוע ואחסון של חומריםמשרד האוצר - אגף המכס ומע"מ07/10/2014
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 25-2007: רכישת שרותי טיפול בפסולת נייר מסווגת, רגילה, איסוף קרטונים ומדיה מגנטיתמוצרי וחומרי נייר; איסוף והשלכת פסולתמכרז09/03/2016
מכרז 31-2011: אספקת שירותי גניזה למשרדי הממשלהשירותי אחסון וגניזהמכרז31/07/2015
הסכם מחירים מרביים: חניית רכבי מדינה צמודיםשירותי חניההסכם מסגרת  
מכרז 1-2008: שירותי סריקה ומפתוחשירותי מחשוב; מחשוב ותקשורתמכרז20/12/2015