מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 3/14 להקמת מערך לאומי למעקב וניהול פליטות גזי חממה שירותי איכות סביבה; ניהול סביבתי; שירותי יעוץ לניהולהמשרד להגנת הסביבה23/04/2014
להפעלת מסגרת מגורים לאנשים הלוקים בתחלואה כפולה שירותי בריאות; שירותי טיפול בריאותי; שירותי תקשורת; שירותים צבוריים (חשמל,גז,מים); שירותים למגזר הצבורי; שירותי ניהול נכסים; שירותי יעוץ משפטי; שירותי כוח אדם; שירותי יעוץ לניהול; שירותי ניהול, יעוץ ומנהל; שירותי קהילה; יחסים בינלאומיים; שירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחים; שירותי כביסה וגיהוץ; הופעה אישית; שירותים אישיים ומקומיים; כיתות הדרכה; שרותי חינוך מיוחדים; שירותי חינוך והכשרה; שירותי מזון בריאותי; שירותי רופאים מומחיםמשרד הבריאות11/05/2014
המשך סלילת כבישים כולל מערכות - טירת הכרמל שירותי הנדסה מיקצועיםמשרד הבינוי והשיכון23/04/2014
פריצת כבישים כולל מערכות ל- 124 יח"ד - עכו שירותי הנדסה מיקצועיםמשרד הבינוי והשיכון23/04/2014
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
הסכם מחירים מרביים: שירותי PTT עם חברת הוט מוביילמחשוב ותקשורת; שירותי תקשורתהסכם מסגרת31/03/2017
מכרז 27-2014: אספקה ותחזוקה של שעוני נוכחות עבור משרדי הממשלהמכשירי תקשורת ואביזרים; מחשבים; ציוד נלווה למחשוב; תוכנותמכרז  
מכרז 2-2014: אספקת שרתים ומערכות אחסון נתונים למשרדי הממשלהשרתים; יחידות אחסון נתוניםמכרז  
מכרז 1-2014: אספקת מחשבים עבור משרדי הממשלהמחשביםמכרז