מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
שירותי אבטחה במעברי עוטף ירושלים שירותי שמירה ואבטחההמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל28/10/2014
אספקת שרתים ומערכות אחסון נתונים למשרדי הממשלה יחידות אחסון נתונים; מחשביםמשרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי03/12/2014
רכישה ותחזוקה של כלי רכב ממוגני ירי 4X4 - שלב א' ציוד ואביזרים לרכב; כלי רכב ממונעיםמשרד האוצר - מינהל הרכב הממשלתי20/11/2014
מכרז למכירה או לחכירה מהוונת של חלקה ועליה מבנה ברחוב חורי 20 חיפה מכירת קרקע למסחר, תעשייה ותיירות; מכירת קרקע / מבנה למגורים; מכירת קרקעות ומבנים; מכירת מבנה מסחרימשרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי09/11/2014
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
הסכם מחירים מרביים: חניית רכבי מדינה צמודיםשירותי חניההסכם מסגרת  
מכרז 4-2013: רכישת רכב היברידי: מנוע משולב בנזין וחשמלכלי רכב ממונעיםמכרז  
מכרז 3-2011: כלי רכב למשפחות ברוכות ילדים 7-8 נוסעיםכלי רכב ממונעיםמכרז  
מכרז 15-2011: טנדרים וטנדרוניםכלי רכב פרטיים, מסחריים, צבאיים ואביזריהםמכרז