מינהל הרכש - דף הבית

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
מתכן מערכות ביוב בדימונה שירותי בנייה ואחזקת מבניםמשרד הבינוי
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
הסכם מחירים מרביים: חניית רכבי מדינה צמודיםשירותי חניההסכם מסגרת17/11/2015
מכרז 29-2010: אספקת נייר בעל ביצועים סביבתיים משופריםמוצרי וחומרי ניירמכרז30/09/2015
מכרז 20-2012: ציוד צילום ומולטימדיהציוד תקשורת ומולטימדיהמכרז16/06/2016
מכרז 17-2013: אספקת מסכי מחשב למשרדי הממשלהמסכי מחשבמכרז25/10/2016