מינהל הרכש - דף הבית

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
13/15 מלגות לתלמידי תואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה הגיאולוגיה והגיאופיסיקה של דלקים שירותי ניהול נכסים; שירותי ניהול, יעוץ ומנהל; שירותי כוח אדם; שירותי יעוץ משפטי; שירותי יעוץ לניהולמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים31/08/2015
רכישת שרותי דת בחגי ישראל בכל יחידות שב"ס שירותים אישיים ומקומיים; שירותי כביסה וגיהוץ; הופעה אישיתהמשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר31/08/2015
אספקת מתכלים ל- CRANIOPLATE ציוד רפואימשרד הבריאות - המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר31/08/2015
אספקת משתל להחלפה מלאה של מפרק DUAL ARICULAR אבזרים אורטפדיים; ציוד רפואימשרד הבריאות - המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר31/08/2015
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 15-2015: ציוד תקשורת אקטיבימחשוב ותקשורתמכרז  
מכרז 5-2015: מתן שירותי היסעים למשרדי הממשלהשירותי תחבורהמכרז  
מכרז 1-2015: אספקת מכשירי סלולאר למשרדי הממשלהמכשירי תקשורת ואביזריםמכרז  
מכרז 6-2010: מתן שירותי סיוע בניהול "שולחנות עגולים" משרדייםשירותי יעוץ לניהולמכרז15/08/2016