מינהל הרכש - דף הבית

כלים ומאגרי מידע

מכרזים אחרונים

שם המכרזנושא/יםמפרסםתאריך אחרון להגשה
מכירה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניתוח טקסטואלי של מסמכים וסיווגם לעצי ידע מדפסות; תוכנות; מחשבים; שרתים; רכיבים לטכנולוגיות מידע ושידור; ציוד נלווה למחשוב; ציוד תקשורת מולטימדיה ו- DataVoice; מחשוב ותקשורת; מכשירי תקשורת ואביזרים; יחידות אחסון נתונים; מסכי מחשבמשרד המשפטים04/08/2014
רשימת ספקים לאספקה והפעלת יחידות תוכן לימודי דיגיטלי/ספרים דיגיטליים שירותי חינוך והכשרהמשרד החינוך23/07/2014
אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות טמ"ס עבור המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון ציוד אבטחה, מעקב ואיתורמשרד הבריאות - מרכז רפואי לבריאות הנפש לב השרון23/07/2014
איתור דיור עבור בית דין רבני בתל אביב שירותי ניהול נכסים; שירותי בנייה ואחזקת מבניםמשרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי23/07/2014
שם המכרז   נושא/ים   סוג ההתקשרות   תוקף הוראת שעה  
מכרז 18-2013: מערכת ניהול תורים והכוונת לקוחות בשירותי קבלת קהל עבור משרדי הממשלהמחשוב ותקשורתמכרז31/10/2017
מכרז 20-2012: ציוד צילום ומולטימדיהציוד תקשורת ומולטימדיהמכרז16/06/2016
מכרז 11-2014: אספקת אמצעי הגנה IPS ,G.Wמחשוב ותקשורתמכרז  
מכרז 22-2014: חברות ייעוץ לשיטות שכר עידוד ושיטות תיגמול ותמרוץשירותי יעוץ לניהולמכרז