חיפוש מכרזים משרדיים

חיפוש מכרזים משרדיים

בדף זה ניתן לצפות במכרזים המתפרסמים על ידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך. כמו כן, ניתן לחפש מכרזים ע"פ קריטריונים שונים, וכן לצפות במכרזים שהסתיימו או בוטלו.

לצרכי נוחות ונגישות המשתמשים לקריאת המסמכים באתר במחשב ובמכשירים סלולריים, המסמכים המוצגים באתר חולצו באופן אוטומטי מתוך מסמכים חתומים דיגיטלית שהועברו מהמשרדים. יודגש כי המסמכים המחייבים הם המסמכים החתומים השמורים במערכת הפנימית
 

    • לתמיכה ועזרה בהתקנת תוכנת החתימה הדיגיטלית יש להתקשר לטלפון 02-6664646.
 
טקסט חופשי:  
מספר המכרז:  
מספר הפרסום במנו"ף:  
מפרסם:
נושא/ים:
סטטוס: חדש עודכן בוטל הסתיים
תאריך פרסום:
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 1-10 מתוך 100 רשומות
מספר המכרזשם המכרזמפרסםתאריך פרסוםתאריך אחרון להגשה סטטוסלתשלום
1/2016מערכת אלחוטית לרוכב אופנועהמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל11/04/201607/06/2016חדש

500

לתשלום
44/2016רכש ותחזוקת ציוד מטבחיהמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל14/03/201631/05/2016עודכן

700

לתשלום
56/2016כלכלת שוטרים במסעדות ובקרת מתכלכליםהמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל11/04/201614/06/2016עודכן

250

לתשלום
4/2016שרותי הובלה, מנוף וסבלותהמשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל11/04/201631/05/2016עודכן

500

לתשלום
157/2016הפעלת מרכזים טיפוליים אזוריים לילדים ובני נוער עד גיל 18 נפגעי פגיעות מיניות ובני משפחותיהם, מכל המגזרים, בלוד ובצפת (מכרז נשלים למכרז 134/2015)משרד הרווחה26/05/201611/07/2016עודכן 
100035137הספקת 3 תחנות ניטור בנחלי אגן ההיקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתןמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים05/05/201616/06/2016עודכן 
7/16הקמת יחידה לתחלואה כפולה 10 מיטות המרכז לבריאות הנפש שער מנשהמשרד הבריאות - אגף לתיכנון ולבינוי מוסדות רפואה23/05/201627/06/2016חדש 
12-2016אספקת תיקים למתגייסים עבור ילדי עובדי רשות המסים בישראל עם אופציה להחלפת התיק במוצר אחרמשרד האוצר - שע"מ (שרות עיבודים ממוכן)16/05/201605/06/2016עודכן 
9-2016מערכות תשתית תןמכות מחשוב ובינוימשרד האוצר - שע"מ (שרות עיבודים ממוכן)19/05/201626/07/2016עודכן 
3.16מתן שירותי יעוץ למנהל תכנית עיר ללא אלימותהמשרד לביטחון פנים14/04/201631/05/2016עודכן